ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

  CRESCEnt Showcase Events

  11 Ιουνίου 2021

  Εγγραφείτε για την εκδήλωση online

  Παρουσίαση

  Είστε θεσμικός φορέας (εκπρόσωπος τύπου ή προσωπικό) ή δημοσιογράφος στους τομείς της ασφάλειας και της τήρησης του νόμου;

  Είστε διαμορφωτής κοινής γνώμης, επικοινωνιολόγος ή ανήκετε σε κάποια οργάνωση της κοινωνίας των πολιτών ή στις τοπικές αρχές;

  Εάν ανήκετε σε αυτές τις ομάδες, αυτή η εκδήλωση είναι για εσάς!

  Κατά τη διάρκεια της παρουσίασης θα παρουσιαστούν καινοτόμες μέθοδοι, εργαλεία και τεχνικές στον τομέα της στρατηγικής επικοινωνίας για απειλές ασφαλείας, που αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο του έργου Erasmus+ CRESCEnt.

  Πρόγραμμα εκδηλώσεων

  Παρουσίαση

  Θεματικές Ενότητες

  Οδηγός Μαθήματος

  Μαζικό Ανοικτό Διαδικτυακό Μάθημα (MOOC) & Ανοικτές Εκπαιδευτικές Πηγές (OER)

  Επίδειξη

  Παραδείγματα

  Συζήτηση

  Ανταλλαγή ιδεών και προτάσεων

   

  Παραδοτεα εργου

  ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ

  Οι Θεματικές Ενότητες είναι ένα σύνολο πρακτικών και καινοτόμων εργαλείων για την αποτελεσματική διαχείριση της δημόσιας κάλυψης απειλών ασφαλείας ή καταστάσεων με υψηλό συναισθηματικό αντίκτυπο. Περιλαμβάνουν μια ακαδημαϊκή και εμπειρική σύνοψη του φαινομένου των ψευδών ειδήσεων με έμφαση στην ηθική των μέσων ενημέρωσης και την υπεύθυνη επικοινωνία κατά την κάλυψη απειλών ασφάλειας. Αξιοποιούν την εμπειρία επαγγελματιών, εκπροσώπων τύπου, δημοσιογράφων και εμπειρογνωμόνων στον τομέα των μελετών ασφαλείας, καταλήγοντας σε μια ενοποιημένη προσέγγιση για την αποτελεσματική διαχείριση της στρατηγικής επικοινωνίας σε τομείς όπως η ασφάλεια και η επιβολή του νόμου.

  Οι Θεματικές Ενότητες παρέχουν καλύτερη κατανόηση και χρήση της στρατηγικής επικοινωνίας, της κριτικής σκέψης, του γραμματισμού στα μέσα ενημέρωσης, της ηθικής των μέσων ενημέρωσης και της υπεύθυνης αντίδρασης.

  ΟΔΗΓΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  Ο Οδηγός Μαθήματος παρουσιάζει το σχεδιασμό και τη δομή του μαθήματος για τη βελτίωση της διαχείρισης της δημόσιας αναφοράς απειλών ασφαλείας και ευαίσθητων θεμάτων. Ο σχεδιασμός του μαθήματος χρησιμοποιεί καινοτόμες μεθοδολογίες που διευκολύνουν τη μάθηση μέσω προσομοιώσεων.

  Ο Οδηγός Μαθήματος στοχεύει στην ανάπτυξη ατομικών δεξιοτήτων αναφορικά με τον γραμματισμό στα μέσα ενημέρωσης σε θέματα ασφάλειας, την κριτική σκέψη στη διαχείριση και αποφυγή ψευδών ειδήσεων, την κάλυψη ειδικών καταστάσεων (τρομοκρατία, εξτρεμισμός, ρητορική μίσους), την ηθική των μέσων ενημέρωσης, την αποτελεσματική αντίδραση σε επικοινωνιακές κρίσεις ή την υπεύθυνη μεταφορά ειδήσεων κατά τη διαχείριση κρίσεων

  Μαζικό Ανοικτό Διαδικτυακό Μάθημα (MOOC) & Ανοικτές Εκπαιδευτικές Πηγές (OER)

  Το MOOC στοχεύει στην ευαισθητοποίηση και στην ανάπτυξη ανθεκτικότητας σε σχέση με την παραπληροφόρηση, τις ψευδείς ειδήσεις ή τις εκστρατείες εχθρικής επιρροής. Επιπλέον, στοχεύει στην ενδυνάμωση των βασικών γνώσεων και ικανοτήτων των θεσμικών εκπροσώπων τύπου και των δημοσιογράφων (συμπεριλαμβανομένων των νέων επαγγελματιών στη δημοσιογραφία και σε συναφείς τομείς), σε θέματα ασφάλειας και άμυνας, καθώς και σχετικά με τη στρατηγική επικοινωνία και την αναφορά ειδήσεων για απειλές κατά της ασφάλειας.

  Το MOOC έχει αναπτυχθεί στο πλαίσιο της συνεργασίας μεταξύ: της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών ‘Mihai Viteazul’ της Ρουμανίας, της Ερευνητικής Ομάδας ‘Cyberimaginario’ του Πανεπιστήμιου Rey Juan Carlos στην Ισπανία, του Κέντρου Μελετών Ασφάλειας (KE.ME.A) στην Ελλάδα, και του Υπουργείου Εσωτερικών Υποθέσεων – Τμήμα πληροφοριών και δημοσίων σχέσεων – της Ρουμανίας.

  Οι δράσεις πολλαπλασιαστικού χαρακτήρα είναι αποτέλεσμα του έργου «Προσοχή στο κενό στην κάλυψη των μέσων μαζικής ενημέρωσης και τη στρατηγική επικοινωνία σε περιπτώσεις απειλών ασφαλείας: ανάπτυξη κριτικής σκέψης και υπεύθυνης αντίδρασης – CRESEnt» στο πλαίσιο του προγράμματος στρατηγικής συνεργασίας ERASMUS+ με Αρ. Συμφωνίας 2018-1-RO01-KA202-049449.Z