Depășirea provocărilor în mediatizarea și comunicarea strategică a amenințărilor la adresa securității naționale

  Lipsa de gândire critică și de reacție responsabilă

  Conform unor rapoarte de specialitate, cele mai acute crize ale comunicării dintre instituțiile publice și jurnaliști au avut loc în contextul producerii unor evenimente cu impact social major, ce țin de securitatea statului. În zona sudică a Europei s-a observat o lipsă de coordonare la nivel național în gestionarea crizelor, precum fenomenul migraționist în Grecia (2015), atacurile teroriste din Spania (2017) sau cazul incendiului de la Colectiv din România (2015). 

  Se resimte așadar o nevoie de a aborda problema comunicării strategice în situația producerii unei amenințări de securitate în toate cele trei state menționate.

  Lipsă de comunicare

  Între purtători de cuvânt și jurnaliști, perspective conflictuale.

  w

  Neîncredere

  Interpretări părtinitoare și lipsa de înțelegere a implicațiilor sale.

  z

  Senzaționalism

  O trecere în revistă a recomandărilor utile, concentrându-ne în același timp pe fapte senzaționale.

  Discriminare

  Încurajarea stigmatizarii și discursului de ură, înlesnirea discriminării și a stereotipurilor rasiste etc.

  Ca o consecință a amenințărilor emergente la nivel european, de la polarizare socială și extremism la rasism de rutină, xenofobie normalizată și discurs de ură în masă, se poate observa tendința mass-media de a prezenta într-o manieră generalizată date concrete privind amenințările la adresa securității, cu impact semnificativ asupra incluziunii/excluderii sociale, polarizării, creșterii panicii, fricii, stigmatizării sau comportamentelor descurajatoare și toxice.

  s
  Disinformation
  Lipsa de informare
  Extremism
  Terorism
  Radicalizare

  Oferim o soluție

  Rețeaua de contacte

  Proiectul va permite experților (atât purtătorilor de cuvânt, cât și jurnaliștilor) să creeze asocieri/conexiuni între diferitele domenii ale educației, formării și tineretului.

  Evenimente

  O mare oportunitate de a împărtăși ideile între profesioniști.

  Cursuri de formare

  Vom pune la dispoziție materiale de instruire digitale pentru cursurile clasice și online.

  Resurse profesionale

  Un set de instrumente specializate care va permite profesioniștilor să adopte practici cotidiene sensibile din punct de vedere cultural și corecte din punct de vedere etic.

  Interconectarea dintre cele două grupuri este inevitabilă, deoarece purtătorii de cuvânt ai instituțiilor adresează mesajele jurnaliștilor din domeniu, iar modul în care această din urmă categorie prezintă știrile publicului depinde de o bună comunicare între cele două părți și de o bună înțelegere a domeniului.

  Despre proiect

  Proiectul propune o inițiativă intersectorială în domeniul educației pentru mass-media și a comunicării strategice în domeniul securității, prevenirii și neutralizării actelor criminale. Partenerii din consorțiu includ universități civile și militare care oferă expertiză în crearea unui mediu de comunicare sigur și instituții de aplicare a legii care sunt direct implicate în prevenirea și combaterea polarizării sociale, revoltelor, radicalizării, extremismului și terorismului.

  Evenimente Viitoare

  Abonați-vă la newsletter-ul nostru pentru a primi informații despre evenimentele următoare.

  România

  Spania

  Grecia

  Programe de învățare

  Site-ul nostru

  crescentproject.eu

  E-mail

  contact@crescentproject.eu